Puutööring 1. klass

Juhendaja Sulev Einma

Toimumise aeg   21. sept – 14. dets 2020,   jätkub jaanuaris
Toimumise päev ja kellaaeg esmaspäeviti kell 14.40
Ruum 115 Kotzebue majas
Hind               kohatasu 37.- € või 99.- € tasudes I õppepoolaasta eest korraga.

Puutööringis meisterdame jõukohaseid esemeid. Juhendaja abiga saame vajadusel hakkama ka veidi keerulisemate ülesannetega. Tutvume ja kasutame põhilisi puutöövõtteid. Esemete valmistamisel kasutame vajadusel ka puutöömasinaid. Meisterdame mänguasju, huvitavaid mudelsõidukeid, esemeid, mida saab kasutada igapäevaelus ning kingitusi.

Puutööringis saab õpilane teadmisi ja oskusi:

*materjaliõpetusest, tööohutusest, mõõtmisest ja märkimisest

*töö kavandamisest ja disainimisest

*erinevatest puidutöötlemise võimalustest (saagimine, hööveldamine, puurimine, viimistlemine, dekoreerimine jt.)