Progemine 2.-5. klass jätkajad

Juhendaja Eero Ääremaa

Toimumise aeg 09. jaanuar – 29. mai 2019
Toimumise päev kolmapäeviti kell 14.25
Ruum Kotzebue maja arvutiklass
Hind kohatasu 34.- €
või tasudes II õppepoolaasta eest korraga
131.- €

Programmeeritakse programmidega Kodu Game Lab, Scratch, erinevate progerakenduste ja -mängudega, veebikeskkondadega.
Huviringis arendatakse loovust ja loogilist mõtlemist. Õpilased loovad animatsioone, programmeerivad mänge nii individuaalselt kui ka koostöös.

Milleks on programmeerimine algklasside lapsele kasulik/vajalik?

  • Võimaldab luua lihtsat arvutimängu.
  • Arendab lapse analüütilist mõtlemist.
  • Arendab probleemide lahendamise oskust.
  • Õpetab põhjuse ja tagajärje seost.
  • Areneb lapse loogika ja loovus.
  • Õpetab koostööd läbi rühmatöö.

Tegevused huviringis:

  • lihtsama animatsiooni programmeerimine
  • lihtsamate arvutimängude loomine