Mina ja looduskeskkond 2.-3. kl

Juhendaja 

Toimumise aeg   sept – mai 2021
Toimumise päev ja kellaaeg aeg täpsustamisel
Ruum 310 Kotzebue majas
Hind               kohatasu 27.- € või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 115.- €

Programm koosneb erinevatest teematundidest. Igasse teematundi on planeeritud katseline osa, mille eelduseks on teaduslik lähenemine ja koostööna (töö rühmades) töökäigu planeerimine.

Teematundides käsitletakse:

  • inseneeria valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilastele esitletakse probleemi või soovitud lahendust, mille alusel praktiliselt katsetades teadmiseni jõuda.
  • inimkeha ja tervise valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased katsetavad enda kehaga, uurivad teisi elusolendeid ning kujundavad ise teadmise tervislikest valikutest.
  • ümbritseva keskkonna tajumise valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased uurivad füüsikalisi suuruseid ja nende muutumise mõju, samuti seda, kuidas inimene neid enda heaks rakendada saab.
  • erinevaid taimede valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased uurivad erinevaid reaktsioone läbi taimede, nende kasvatamise ja jälgimise.
  • looduses liikumise valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Õpilased õpivad märkama ja nägema orientiire linnamaastikul ning kasutama abivahendeid usaldsuväärsel moel.