Korraldus

Sihtrühm:

Eelkooli ootame viie- kuni seitsmeaastaseid lapsi.

Õpperühma suurus:
ühes rühmas 16-18 last.

Toimumise aeg: 12. september 2017 – 17. aprill 2018
 teisipäeviti ja neljapäeviti
pealelõunasel ajal
Hind: 119.- €  kuus

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

  • Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile kaks korda nädalas.
  • Ühel õppepäeval on 4 ainetundi. Ainetunni pikkus on 30 minutit. Õppetöö vahel on puhkepausid pikkusega 10 minutit.
  • Õppetööd viivad läbi rühma- ja aineõpetajad (muusika, kunst).
  • Õppeaasta lõpus saavad lapsed tunnistuse.
  • Koolivaheajad on ühtsed Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheaegadega.
  • Vastuvõtt Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1.a klassi toimub selleks kehtestatud korra alusel.

Lastel on võimalus lisaks eelkooli põhiainetele osaleda robootika ja inglise keele ringis ning soovi korral Gustav Adolfi muusikakoolis eraldi tasu eest.

Õppeperioodi jooksul on vanemal võimalik rühmaõpetajaga vestelda lapse arengust, tema edusammudest, tugevatest külgedest ja võimalikest probleemidest. Lapsevanem saab vastuse teda huvitavatele küsimustele ning soovitusi lapsega tegelemiseks koolivälisel ajal. Vestlused toimuvad vabatahtlikkuse alusel eelregistreerimisega rühmaõpetaja juures. Kaks korda õppeperioodi vältel annab rühmaõpetaja ka kirjalikult hinnangu lapse õpingutele ja sotsiaalsetele oskustele.

Eelkooli registreerimine

Eelkooli tunnid toimuvad Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside majas